Zgłoś problem dzielnicy

Informacje

Dodany: 2020-12-23
Kategoria: Geodezja

Tagi dla artykułu
art

Zgłoś problem dzielnicy

Sławków - P

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni (ogółem/ w ostatniej dobie): 355/21

29 czerwca 2020

Możliwość automatycznej rejestracji domen internetowych, kont e-mail, serwerów WWW >>>

Twoje dziecko może zdobyć swój pierwszy certyfikat Cambridge

Kółko małego artysty

80 miejsc noclegowychmiejsc, 25 pokoi

Geodezja Sosnowiec. Geodezję klasyczną, obejmującą pomiary wykonywane na powierzchni Ziemi, dzieli się zwyczajowo na geodezję wyższą i miernictwo (dawniej geodezja niższa). Geodezja wyższa zajmuje się pomiarami większych obszarów, dla których niezbędne jest uwzględnienie kulistego kształtu Ziemi, miernictwo - pomiarami lokalnymi, dla których można przyjąć, że powierzchnia Ziemi jest płaska (w skład geodezji niższej wchodzi topografia). W skład miasta wchodziły dzielnice: Stary Sosnowiec, Ostra Górka, Sielec, Radocha i osada Blumentala z Niwki. Do celów geodezji wykorzystuje się też fotogrametrię, kartografię i teledetekcję. Wykorzystuje się głównie satelitarny system GPS, który pozwala na osiągnięcie dokładności wyznaczania pozycji bezwzględnej na poziomie kilku m, pozycji względnej w wyniku natychmiastowego pomiaru - kilku cm, a w wyniku pomiaru długotrwałego - 1 mm.

Geodeta Mysłowice. W związku z rozwojem technik informacyjnych, współczesna geodezja może być traktowana jako system informacyjny obejmujący informacje o powierzchni Ziemi oraz o obiektach i zjawiskach związanych z powierzchnią Ziemi, zgromadzone i przetworzone za pomocą metod i technik geodezyjnych. Istnieje również rosyjski system wyznaczania pozycji, GLONASS. Geodezja zajmuje się również sporządzaniem modelu matematycznego rzeczywistej bryły ziemskiej (również wyznaczaniem kształtu i rozmiarów tej części powierzchni Ziemi, która nie poddaje się modelowaniu) a także określaniem wzajemnego położenia punktów na wyznaczonej powierzchni. Metody geodezji satelitarnej są stosowane głównie do: 1) precyzyjnego wyznaczania przestrzennej pozycji punktów położonych na powierzchni Ziemi, zarówno względem globalnych geodezyjnych układów odniesienia, jak i geodezyjnych układów o zasięgu kontynentynentalnym czy względem układów lokalnych, 2) określania parametrów pola grawitacyjnego Ziemi i położenia geoidy, 3) pomiarów i modelowania parametrów geodynamicznych (związanych z ruchami ziemskich biegunów, ruchem obrotowym Ziemi, deformacjami i ruchami części skorupy ziemskiej), 4) wyznaczania pozycji obiektów znajdujących się w ruchu (nawigacji). W 1615-17 matematyk i geodeta holenderski Snell van Royen opracował nową metodę pomiarów geodezyjnych, zwaną triangulacją.